PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
Postępowania podatkowe

W ramach świadczonych usług oferujemy reprezentację podatnika przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

Zapewniamy pełne wsparcie merytoryczne przy kompletowaniu odpowiednich dokumentów źródłowych oraz wskazujemy zasadność powoływania określonych materiałów dowodowych, w tym dowodów osobowych.

 

Wyjaśniamy aktualną procedurę podatkową, zagrożenia wynikające z dotychczas zebranego materiału dowodowego, a także rekomendujemy określony sposób postępowania. 

 

W ramach reprezentacji podatnika składamy w jego imieniu i na jego rzecz wszelkie niezbędne oświadczenia, wyjaśnienia, wnioski i odwołania.

 

Usługi wykonywane w ramach reprezentacji, w zależności od etapu postępowania, obejmują w sczególności:

  1. wyjaśnienia

  2. wnioski dowodowe

  3. zastrzeżenia

  4. ustosunkowanie się do zebranego materiału dowodowego

  5. odwołania

  6. zażalenia

  7. skargi

Reprezentacja podatnika w wielu przypadkach pozwala uniknąć prowadzenia  zbędnej kontroli podatkowej. Natychmiastowe wyjaśnienie  okoliczności budzących wątpliości organu podatkowego, niejednokrotnie pozwala na szybkie zakończenie sprawy już na etapie czynności sprawdzających. 

 

Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw podatkowych, jak również wielokrotnie reprezentował podatników na etapie prowadzonego postępowania egzekucyjnego lub karno-skarbowego. 

 

Stale reprezentujemy podatników w sprawach z zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług, w tym dotyczących stwierdzenia nierzetelności ksiąg rachunkowych i odmowy przyznania prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur uznanych za nieodzwierciedlające rzeczywistych zadrzeń gospodarczych.

 

Kancelaria prowadzi także liczne postępowania z zakresu podatku CIT i PIT względem podatników, którym organy podatkowe kwestionowały prawidłowość rozliczeń podatku dochodowego, w tym odmiennie oceniły możliwość rozpoznania przychodu lub zaliczenia określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. 

 

W przedmiocie rozliczeń transakcji międzynarodowych, nasz zespół  nierzadko uczestniczył w wyjaśnieniach podatników w zakresie stosowanej procedury celnej transportu towarów, zasadności uwzględniania odpowiednich postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, czy też prawidlowości korzystania z zerowej stawki VAT. 

 

Nasz zespół wyróżnia się indywidualnym i profesjonalnym podejściem do każdego Klienta, a usługi związane z reprezentacją podatników każdorazowo opierają się na ścisłej współpracy z Klientem oraz bieżącym informowaniu Klienta o etapie podejmowanych czynności, w tym o rekomendowanych działach.

 

 

 

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY
Grzegorz Niebudek
Adwokat / Doradca Podatkowy

Tel: 795 997 029
e-mail: grzegorz.niebudek@ltca.pl

Zmiany w CIT

Omówienie najnowszych zmian przepisów w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

 

Zmiany w VAT

Omówienie zagrożeń związanych z brakiem dochowania należytej staranności oraz stanowiska organów podatkowych.

Akademia LTCA już dostępna!

 

Od 27 listopada 2017 r. dostępna jest platforma Akademia LTCA – portal wiedzy dla specjalistów!