POSTS
24
Grudzień 2015
Massive Dynamic Meeting
24
Grudzień 2015
Communication is the key
24
Grudzień 2015
Bill O’Reilly
24
Grudzień 2015
Use Everyone Experience
24
Grudzień 2015
Business Weekly Podcast
24
Grudzień 2015
Lets Grow Every Business
15
Listopad 2015
Bill Gates
15
Listopad 2015
New Team Coming Up
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
 • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover
Postępowania podatkowe i interpretacyjne

W ramach świadczonych usług oferujemy reprezentację podatnika przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi.


W ramach reprezentacji podatnika w postępowaniach wymiarowych, ustalamy strategię postępowania jak również składamy w jego imieniu wszelkie niezbędne oświadczenia, wyjaśnienia, wnioski i środki zaskarżenia. Podejmujemy również bezpośrednie rozmowy z przedstawicielami organów podatkowych, szczególnie istotne w początkowej fazie postepowania.


Reprezentacja podatnika w wielu przypadkach pozwala uniknąć prowadzenia długiej kontroli podatkowej. Natychmiastowe wyjaśnienie  okoliczności budzących wątpliwości organu podatkowego, niejednokrotnie pozwala na szybkie zakończenie sprawy już na etapie czynności sprawdzających. 
  
W ramach świadczonych usług oferujemy również reprezentację Klienta oraz wystąpienie w jego imieniu z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnych, w tym reprezentację w ewentualnym postępowaniu wywołanym wystąpieniem z danym wnioskiem.


Usługi wykonywane w ramach reprezentacji, w zależności od etapu postępowania, obejmują w szczególności:

 1. wnioski o interpretacje,

 2. wyjaśnienia,

 3. wnioski dowodowe,

 4. zastrzeżenia do protokołów kontroli,

 5. ustosunkowanie się do zebranego materiału dowodowego,

 6. odwołania od decyzji,

 7. zażalenia na postanowienia,

 8. skargi i skargi kasacyjne,

 9. reprezentacja podczas przesłuchań, rozpraw i innych czynności.

 

Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw podatkowych, jak również wielokrotnie reprezentował podatników na etapie prowadzonego postępowania egzekucyjnego lub karno-skarbowego. Nasz zespół wyróżnia się indywidualnym i profesjonalnym podejściem do każdego Klienta, a usługi związane z reprezentacją podatników każdorazowo opierają się na ścisłej współpracy z Klientem.

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY
Grzegorz Niebudek
Adwokat / Doradca Podatkowy

Tel: 795 997 029
e-mail: grzegorz.niebudek@ltca.pl

Akademia LTCA już dostępna!

 

Akademia LTCA – portal wiedzy dla specjalistów!