POSTS
24
Grudzień 2015
Massive Dynamic Meeting
24
Grudzień 2015
Communication is the key
24
Grudzień 2015
Bill O’Reilly
24
Grudzień 2015
Use Everyone Experience
24
Grudzień 2015
Business Weekly Podcast
24
Grudzień 2015
Lets Grow Every Business
15
Listopad 2015
Bill Gates
15
Listopad 2015
New Team Coming Up
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover

SENIOR ASSOCIATE
Paweł Włodarczyk
Radca prawny / Doradca podatkowy

Tel: 503 619 547
e-mail: pawel.wlodarczyk@ltca.pl

Wykształcenie:

 

Uniwersytet Warszawski – WPiA

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie – Radca Prawny


Krajowa Izba Doradców Podatkowych – Doradca Podatkowy (nr wpisu 11890)

 

Doświadczenie:

 

Specjalista z zakresu prawa podatkowego i procedury podatkowej. Doświadczenie zawodowe w branży doradczej zdobywał zapewniając wsparcie dla dużych i średnich spółek zagranicznych i krajowych oraz dla podmiotów publicznych. Główne obszary doradztwa to podatek VAT, podatki dochodowe (CIT i PIT) oraz PCC. Dodatkowo Paweł Włodarczyk prowadził audyty i przeglądy podatkowe.

 

Branżowo Paweł Włodarczyk przez lata specjalizował się w doradztwie na rzecz spółek z branży budowlanej, deweloperskiej, medycznej, poligraficznej oraz na rzecz agencji państwowych.

 

Jako specjalista w zakresie procedury podatkowej prowadził liczne postępowania przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, w szczególności w przedmiocie tzw. pustych faktur, odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe spółki i programów motywacyjnych dla pracowników, jak również uzyskiwał dla swoich klientów korzystne rozstrzygnięcia w postępowaniach interpretacyjnych.

 

Paweł Włodarczyk jest autorem komentarzy oraz wystąpień w mediach ogólnokrajowych.


Biegle włada językiem angielskim.

 
Obszary praktyki:

  • Bieżące doradztwo podatkowe VAT, CIT, PIT, PCC

  • Postępowania podatkowe

  • Postępowania sądowoadministracyjne

  • Audyt podatkowy

  • Planowanie podatkowe

 
Ostatnie projekty:

  1. Analiza w zakresie oceny ryzyka podatkowego modelu oraz treści zawartych umów współpracy z osobami samozatrudnionymi w grupie spółek z branży informatycznej.

  2. Doradztwo na rzecz agencji państwowej w zakresie zasad opodatkowania oraz pobierania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłacanego pracownikom oddelegowanym do pracy w przedstawicielstwie zagranicznym w Brukseli.

  3. Udział w kontroli podatkowej w zakresie CIT prowadzonej wobec spółki z międzynarodowej grupy kapitałowej działającej w branży budownictwa przemysłowego.

Zmiany w CIT

Omówienie najnowszych zmian przepisów w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zmiany w VAT

Omówienie zagrożeń związanych z brakiem dochowania należytej staranności oraz stanowiska organów podatkowych. 

Paweł Włodarczyk w mediach/prasie

 

Zapoznaj się z najnowszymi publikacjami i szkoleniami Doradcy Podatkowego Pawła Włodarczyka na platformie Akademia LTCA.pl