POSTS
24
Grudzień 2015
Massive Dynamic Meeting
24
Grudzień 2015
Communication is the key
24
Grudzień 2015
Bill O’Reilly
24
Grudzień 2015
Use Everyone Experience
24
Grudzień 2015
Business Weekly Podcast
24
Grudzień 2015
Lets Grow Every Business
15
Listopad 2015
Bill Gates
15
Listopad 2015
New Team Coming Up
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
 • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover

ASSOCIATE
Patrycja Młynarska
Doradztwo podatkowe LTCA

Tel: 795 005 007
e-mail: patrycja.mlynarska@ltca.pl

Wykształcenie:


Uniwersytet Warszawski – Wydział Prawa i Administracji, Kierunek Prawo.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Finanse i Rachunkowość.

 

Doświadczenie:

 

Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze podatków, finansów i rachunkowości, zdobyte w jednej z największych międzynarodowych firm audytorskich.


Uczestniczyła w audytach podatkowych oraz badaniach ksiąg rachunkowych spółek działających w różnych sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego, produkcyjnego, farmaceutycznego i usług telekomunikacyjnych.


Sporządzała liczne informacje podatkowe z zakresu podatku dochodowego oraz podatku VAT. Odpowiadała za sporządzanie opinii, informacji podatkowych oraz występowania w imieniu podatników z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego.


Prowadzi bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku CIT i VAT.


Włada biegle językiem francuskim i angielskim.

Obszary praktyki:

 • Podatek VAT

 • Karuzele podatkowe

 • Rejestracja VAT podmiotów krajowych i zagranicznych

 • Podatki dochodowe

 • Badanie płynności finansowej

 • Audyty podatkowe


Ostatnie projekty:

 

 1. Badanie płynności finansowej przedsiębiorstwa w trakcie kontroli podatkowej i ustanowionego zabezpieczenia.

 2. Sporządzanie informacji podatkowej w wyboru optymalnej formy opodatkowania na gruncie PIT.

 3. Sporządzanie informacji podatkowej obejmującej zasady funkcjonowania magazynu konsygnacyjnego.

Zmiany w CIT

Omówienie najnowszych zmian przepisów w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zmiany w VAT

Omówienie zagrożeń związanych z brakiem dochowania należytej staranności oraz stanowiska organów podatkowych. 

Patrycja Młynarska w mediach/prasie

 

Zapoznaj się z najnowszymi publikacjami i szkoleniami Patrycji Młynarskiej na platformie AkademiaLTCA.pl