POSTS
24
Grudzień 2015
Massive Dynamic Meeting
24
Grudzień 2015
Communication is the key
24
Grudzień 2015
Bill O’Reilly
24
Grudzień 2015
Use Everyone Experience
24
Grudzień 2015
Business Weekly Podcast
24
Grudzień 2015
Lets Grow Every Business
15
Listopad 2015
Bill Gates
15
Listopad 2015
New Team Coming Up
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
 • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover
Doradztwo branżowe

Nasz zespół oferuje świadczenie usług z zakresu bieżącego doradztwa podatkowego, w tym doradztwa branżowego ukierunkowanego na udzielanie porad w konkretnych sprawach podatkowych poruszonych przez Klienta. 
  
Nasz zespół świadczy usługi doradztwa branżowego dla podmiotów podejmujących działalność z różnych gałęzi gospodarki, co pozwoliło na wypracowanie bogatego doświadczenia związanego ze specyfiką określonych dziedzin działalności gospodarczej. Wśród tych przedsiębiorców wyróżnić należy podmioty funkcjonujące w następujących obszarach działalności gospodarczej:

 • branża budowlana i deweloperska,

 • branża farmaceutyczna,

 • branża medialna, marketingowa i reklamowa,

 • branża turystyczna i hotelarska,

 • branża transportowa i spedycyjna,

 • branża handlowa i produkcyjna,

 • branża energetyczna i wodociągowo-kanalizacyjna,

 • branża finansowa i ubezpieczeniowa,

 • branża IT.


Jednocześnie, w związku z intensywnymi inicjatywami ustawodawczymi w zakresie wspierania innowacyjności, usługi oferowane w ramach doradztwa branżowego obejmują również wsparcie merytoryczne podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową celem weryfikacji kosztów kwalifikowanych oraz ich prawidłowego klasyfikowania i ewidencjonowania na potrzeby uzyskania ulgi B+R.    


W ramach udzielanego wsparcia, nasz zespół oferuje także zawarcie umów o stałe doradztwo podatkowe tzw. „hotline”. Usługa ta polega na bieżącym doradztwie podatkowym o charakterze priorytetowym, zapewnianym poprzez stały kontakt e-mail, telefoniczny bądź osobisty, w zależności od zapotrzebowania i oczekiwań danego Klienta.

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY
Grzegorz Niebudek
Adwokat / Doradca Podatkowy

Tel: 795 997 029
e-mail: grzegorz.niebudek@ltca.pl

Akademia LTCA już dostępna!

 

Akademia LTCA – portal wiedzy dla specjalistów!