POSTS
24
Grudzień 2015
Massive Dynamic Meeting
24
Grudzień 2015
Communication is the key
24
Grudzień 2015
Bill O’Reilly
24
Grudzień 2015
Use Everyone Experience
24
Grudzień 2015
Business Weekly Podcast
24
Grudzień 2015
Lets Grow Every Business
15
Listopad 2015
Bill Gates
15
Listopad 2015
New Team Coming Up
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
 • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover

PARTNER - OF COUNSEL
Dawid Milczarek
Doradztwo podatkowe LTCA

Tel: 501 374 480
e-mail: dawid.milczarek@ltca.pl

Wykształcenie:


Uniwersytet Łódzki– prawo.

Université François-Rabelais de Tours – french law.

 

Doświadczenie:

 

W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, gdzie odpowiadał za kontrolę instancyjną indywidualnych interpretacji podatkowych. W latach 2007-2010 był asystentem sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do ETS w zakresie VAT. Wykłada na studiach podyplomowych z prawa podatkowego oraz na szkoleniach podatkowych, jest również doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.


Dawid Milczarek wielokrotnie doradzał największym przedsiębiorstwom krajowym i zagranicznym w zakresie podatku VAT w tym w szczególności w aspekcie transakcji międzynarodowych. Specjalizuje się w planowaniu VAT, podatkowych aspektach reorganizacji działalności (fuzje, przejęcia, transgraniczne restrukturyzacje) oraz zarządzaniu ryzykiem podatkowym. Wielokrotnie zarządzał projektami dotyczącymi identyfikacji i wykorzystywania możliwości zrównoważonego planowania obciążeń z tytułu VAT i innych podatków pośrednich. Pomagał podmiotom gospodarczym prawidłowo rozliczać te podatki, zapewniać ich finansową efektywność, wyeliminować błędy oraz ograniczyć koszty i ryzyka.


Dawid Milczarek uczestniczył w międzynarodowych i krajowych szkoleniach, konferencjach i poświęconych zagadnieniom związanym z opodatkowaniem podatkiem VAT w aspekcie krajowym i międzynarodowym. Autor artykułów podatkowych w pismach branżowych. Wykładowca na licznych konferencjach, seminariach i warsztatach podatkowych.


Włada biegle językiem angielskim i francuskim.

Obszary praktyki:

 • Podatek VAT

 • Transakcje międzynarodowe

 • Transakcje trójstronne

 • Zarządzanie ryzykiem podatkowym VAT

 • Procesy restrukturyzacyjne

 • Optymalizacja podatkowa


Ostatnie projekty:

 

 1. Przygotowanie kompleksowych instrukcji w zakresie rozliczania transakcji międzynarodowych i transakcji trójstronnych na gruncie VAT dla francuskiej grupy kapitałowej.

 2. Opracowanie procedur rozliczania podatku VAT w zakresie transakcji pomiędzy spółkami polskimi i ich oddziałami zagranicznymi.

 3. Doradztwo zakresie optymalizacji rozliczeń VAT dla spółki będącej częścią niemieckiej grupy kapitałowej

Zmiany w CIT

Omówienie najnowszych zmian przepisów w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zmiany w VAT

Omówienie zagrożeń związanych z brakiem dochowania należytej staranności oraz stanowiska organów podatkowych. 

Dawid Milczarek w mediach/prasie

 

Zapoznaj się z najnowszymi publikacjami i szkoleniami na platformie AkademiaLTCA.pl