POSTS
24
Grudzień 2015
Massive Dynamic Meeting
24
Grudzień 2015
Communication is the key
24
Grudzień 2015
Bill O’Reilly
24
Grudzień 2015
Use Everyone Experience
24
Grudzień 2015
Business Weekly Podcast
24
Grudzień 2015
Lets Grow Every Business
15
Listopad 2015
Bill Gates
15
Listopad 2015
New Team Coming Up
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
 • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover
Doradztwo branżowe

 


Nasz zespół oferuje świadczenie usług z zakresu bieżącego doradztwa podatkowego, w tym doradztwa branżowego ukierunkowanego na udzielanie porad w konkretnych sprawach podatkowych poruszonych przez Klienta. 

 

Konkretne zagadnienia rozstrzygane w ramach doradztwa branżowego mogą dotyczyć w szczególności udzielania porad w przedmiocie:

 

– podatków dochodowych CIT/PIT, w tym ograniczonego obowiązku podatkowego lub podatku u źródła (WHT),

 

– podatku VAT, w tym stosowania prewspołczynnika, zasad opodatkowania importu usług lub wewnątrzwspólnotowego nabycia/dostawy towarów,

 

– innych podatków, w tym podatku od czynności cywilnopranych. 

 

Udzielanie porad w ramach usług doradztwa branżowego może przybrać formę pisemnych informacji podatkowych, porad udzielanych drogą telefoniczną, a także porad udzeialnych za pośrednicwtem poczty elektronicznej, czy też porad udzielanych podczas bezpośredniego spotkania lub wideokonferencji. 

 

Nasz zespół świadczy usługi doradztwa brażowego dla podmiotów podejmujących działalność kulturową, edukacyjną i sportową, a także udziela wielu porad przedsiębiorcom z różnych gałęzi gospodarki, co pozwoliło na wypracowanie bogatego doświadczenia związanego ze specyfiką określonych dziedzin działalności gospodarczej. Wśród tych przedsiębiorców wyróżnić należy podmioty funckjonujące w następujących obszarach działalności gospodarczej:

 

 1. branża deweloperswa i budowlana

 2. branża medyczna, farmaceutyczna i farmakologiczna, w tym labolatoryjna

 3. branża wydawnicza

 4. branża transportowa i spedycyjna

 5. branża handlowa i produkcyjna

 6. branża medialna, marketingowa i reklamowa

 7. branża energetyczna i wodociagowo-kanalizacyjna

 8. branża finansowa

 9. branża IT

 10. branża turystyczna i hotelarska

Dodatkowo, świadczone przez nasz zespół usługi obejmują również udzielenie wsparcia merytorycznego w zakresie:

 

– stosowania i interpretacji przepisów Ordynacji Podatkowej, 

 

– weryfikacji dokumentów, w tym projektów umów cywilno-pranych oraz weryfikacji planowanych transakcji gospodarczych pod kątem ich opodatkowania oraz mozliwego do wystąpienia ryzyka podatkowego,

 

– bieżące informowanie o istotnych dla Klienta zmianach w przepisach podatkowych oraz najnowszych wyrokach sądów administracyjnych lub interpretacjach organów podatkowych mogących mieć wpływ na rozliczenia podatkowe Klienta.

 

W ramach udzielanego wsparcia, nasz zespół oferuje także zawarcie umów o stałe doradztwo podatkowe tzw. „hotline”.

 

Usługa ta polega na bieżącym doradztwie podatkowym o charakterze priorytetowym zapewnianym poprzez stały kontakt e-mail, telefoniczny bądź osobisty, w zależności od zapotrzebowania i oczekiwań danego Klienta.

 

Jednocześnie, w związku z intesywnymi inicjatywami ustawodawczymi w zakresie wpsierania innowacyjności, usługi oferowane w ramach doradztwa branżowego obejmują również wsparcie merytoryczne podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową celem weryfikacji kosztów kwalifikowanych oraz ich prawidłowego klasyfikowania i ewidencjinowania na potrzeby uzyskania ulgi B+R.    

 

 

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY
Grzegorz Niebudek
Adwokat / Doradca Podatkowy

Tel: 795 997 029
e-mail: grzegorz.niebudek@ltca.pl

Zmiany w CIT

Omówienie najnowszych zmian przepisów w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

 

Zmiany w VAT

Omówienie zagrożeń związanych z brakiem dochowania nalezytej staranności oraz stanowiska organów podatkowych.Akademia LTCA już dostępna!

 

Od 27 listopada 2017 r. dostępna jest platforma Akademia LTCA – portal wiedzy dla specjalistów!