POSTS
24
Grudzień 2015
Massive Dynamic Meeting
24
Grudzień 2015
Communication is the key
24
Grudzień 2015
Bill O’Reilly
24
Grudzień 2015
Use Everyone Experience
24
Grudzień 2015
Business Weekly Podcast
24
Grudzień 2015
Lets Grow Every Business
15
Listopad 2015
Bill Gates
15
Listopad 2015
New Team Coming Up
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
Bieżące doradztwo podatkowe

Nasz Zespół zapewnia bieżące i stałe wsparcie przy rozwiązywaniu problemów podatkowych. W ramach usług doradztwa podatkowego analizujemy przedstawione przez podatnika zagadnienie, przedstawiamy konsekwencje podatkowe, potencjalne korzyści lub negatywne skutki wraz z rekomendacją co do sposobu działania. Nadrzędnym celem naszego wsparcia jest wyeliminowanie lub maksymalne zminimalizowanie ryzyka podatkowego lub karno-skarbowego.

 

Udzielanie porad w ramach usług bieżącego doradztwa może przybrać formę pisemnych opinii podatkowych, porad udzielanych drogą telefoniczną, a także porad udzielanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy też porad udzielanych podczas bezpośredniego spotkania lub wideokonferencji.


W ramach bieżącego doradztwa oferujemy wsparcie w następujących obszarach podatkowych:

  • Podatek dochodowy od osób prawych (CIT

  • Podatek u źródła (WHT) oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

  • Podatek od towarów i usług (VAT

  • Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),

  • Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC),

  • Inne podatki i opłaty lokalne


Podatnicy każdorazowo powinni brać pod uwagę istniejące korzyści i ryzyka podatkowe związane z podejmowanymi lub planowanymi czynnościami. Oferta naszego Zespołu jest kierowana właśnie do tych podatników, dla których opiniowanie konkretnych działań gospodarczych stanowi jeden z elementów podejmowania kluczowych decyzji. 

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY
Grzegorz Niebudek
Adwokat / Doradca Podatkowy

Tel: 795 997 029
e-mail: grzegorz.niebudek@ltca.pl

Akademia LTCA już dostępna!

 

Akademia LTCA – portal wiedzy dla specjalistów!