POSTS
24
Grudzień 2015
Massive Dynamic Meeting
24
Grudzień 2015
Communication is the key
24
Grudzień 2015
Bill O’Reilly
24
Grudzień 2015
Use Everyone Experience
24
Grudzień 2015
Business Weekly Podcast
24
Grudzień 2015
Lets Grow Every Business
15
Listopad 2015
Bill Gates
15
Listopad 2015
New Team Coming Up
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
Audyty podatkowe

W ramach prowadzonych audytów podatkowych Kancelaria, w zależności od zapotrzebowania Klienta, dokonuje weryfikacji prawidłowości wybranych rozliczeń podatkowych. Podczas audytu podatkowego, praca naszego zespołu skupia się na identyfikacji ryzyk podatkowych i ich kwalifikacji, jak również na identyfikacji potencjalnych obszarów korzyści podatkowych.
 
Audyt służy eliminacji rozpoznanych nieprawidłowości, w tym ograniczeniu lub usunięciu zagrożeń podatkowych, jak również wskazaniu możliwych do osiągnięcia oszczędności podatkowych.
 
Uwzględniając wątpliwości, sugestie i zapotrzebowania Klientów audyty podatkowe prowadzone są w szczególności z zakresu następujących podatków:

  • Podatek dochodowy od osób prawych (CIT),

  • Podatek u źródła (WHT) oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,

  • Podatek od towarów i usług (VAT),

  • Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT).


Usługi świadczone w ramach audytu obejmują w szczególności następujące etapy:

  • wstępna analiza ryzyk podatkowych, identyfikacja zakresu i rodzaju dokonywanych transakcji, w tym weryfikacja i przegląd dokumentów źródłowych (m.in. umów, deklaracji, faktur, rejestrów);

  • analiza przyjętej przez Klienta metodologii rozliczeń przy współpracy z działem księgowym lub finansowym Klienta;

  • sporządzenie raportu z audytu i zaprezentowanie wniosków płynących z przeprowadzonych prac, tj. opis zidentyfikowanych ryzyk oraz potencjalnych obszarów optymalizacji podatkowych, w tym odpowiedzi na wskazane podczas audytu pytania i wątpliwości.

 

Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu audytów podatkowych z uwzględnieniem charakteru prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej. Sporządzone raporty z przeprowadzonego audytu stanowią podstawę kontynuacji lub zmiany zasad rozliczeń, a wczesne wykrycie nieprawidłowości niejednokrotnie uchroniło naszych Klientów przed negatywnymi skutkami późniejszych kontroli podatkowych.

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY
Grzegorz Niebudek
Adwokat / Doradca Podatkowy

Tel: 795 997 029
e-mail: grzegorz.niebudek@ltca.pl

Akademia LTCA już dostępna!

 

Akademia LTCA – portal wiedzy dla specjalistów!