PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover

SENIOR ASSOCIATE
Paweł Włodarczyk
Radca prawny / Doradca podatkowy

Tel: 503 619 547
e-mail: pawel.wlodarczyk@ltca.pl

Wykształcenie:

 

Uniwersytet Warszawski – WPiA

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie – Radca Prawny


Krajowa Izba Doradców Podatkowych – Doradca Podatkowy (nr wpisu 11890)

 

Doświadczenie:

 

Specjalista z zakresu prawa podatkowego i procedury podatkowej. Doświadczenie zawodowe w branży doradczej zdobywał zapewniając wsparcie dla dużych i średnich spółek zagranicznych i krajowych oraz dla podmiotów publicznych. Główne obszary doradztwa to podatek VAT, podatki dochodowe (CIT i PIT) oraz PCC. Dodatkowo Paweł Włodarczyk prowadził audyty i przeglądy podatkowe.

 

Branżowo Paweł Włodarczyk przez lata specjalizował się w doradztwie na rzecz spółek z branży budowlanej, deweloperskiej, medycznej, poligraficznej oraz na rzecz agencji państwowych.

 

Jako specjalista w zakresie procedury podatkowej prowadził liczne postępowania przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, w szczególności w przedmiocie tzw. pustych faktur, odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe spółki i programów motywacyjnych dla pracowników, jak również uzyskiwał dla swoich klientów korzystne rozstrzygnięcia w postępowaniach interpretacyjnych.

 

Paweł Włodarczyk jest autorem komentarzy oraz wystąpień w mediach ogólnokrajowych.


Biegle włada językiem angielskim.

 
Obszary praktyki:

  • Bieżące doradztwo podatkowe VAT, CIT, PIT, PCC

  • Postępowania podatkowe

  • Postępowania sądowoadministracyjne

  • Audyt podatkowy

  • Planowanie podatkowe

 
Ostatnie projekty:

  1. Analiza w zakresie oceny ryzyka podatkowego modelu oraz treści zawartych umów współpracy z osobami samozatrudnionymi w grupie spółek z branży informatycznej.

  2. Doradztwo na rzecz agencji państwowej w zakresie zasad opodatkowania oraz pobierania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłacanego pracownikom oddelegowanym do pracy w przedstawicielstwie zagranicznym w Brukseli.

  3. Udział w kontroli podatkowej w zakresie CIT prowadzonej wobec spółki z międzynarodowej grupy kapitałowej działającej w branży budownictwa przemysłowego.

Zmiany w CIT

Omówienie najnowszych zmian przepisów w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zmiany w VAT

Omówienie zagrożeń związanych z brakiem dochowania należytej staranności oraz stanowiska organów podatkowych. 

Paweł Włodarczyk w mediach/prasie

 

Zapoznaj się z najnowszymi publikacjami i szkoleniami Doradcy Podatkowego Pawła Włodarczyka na platformie Akademia LTCA.pl