PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
 • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover

ASSOCIATE
Patrycja Młynarska
Doradztwo podatkowe LTCA

Tel: 795 005 007
e-mail: patrycja.mlynarska@ltca.pl

Wykształcenie:


Uniwersytet Warszawski – Wydział Prawa i Administracji, Kierunek Prawo.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Finanse i Rachunkowość.

 

Doświadczenie:

 

Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze podatków, finansów i rachunkowości, zdobyte w jednej z największych międzynarodowych firm audytorskich.


Uczestniczyła w audytach podatkowych oraz badaniach ksiąg rachunkowych spółek działających w różnych sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego, produkcyjnego, farmaceutycznego i usług telekomunikacyjnych.


Sporządzała liczne informacje podatkowe z zakresu podatku dochodowego oraz podatku VAT. Odpowiadała za sporządzanie opinii, informacji podatkowych oraz występowania w imieniu podatników z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego.


Prowadzi bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku CIT i VAT.


Włada biegle językiem francuskim i angielskim.

Obszary praktyki:

 • Podatek VAT

 • Karuzele podatkowe

 • Rejestracja VAT podmiotów krajowych i zagranicznych

 • Podatki dochodowe

 • Badanie płynności finansowej

 • Audyty podatkowe


Ostatnie projekty:

 

 1. Badanie płynności finansowej przedsiębiorstwa w trakcie kontroli podatkowej i ustanowionego zabezpieczenia.

 2. Sporządzanie informacji podatkowej w wyboru optymalnej formy opodatkowania na gruncie PIT.

 3. Sporządzanie informacji podatkowej obejmującej zasady funkcjonowania magazynu konsygnacyjnego.

Zmiany w CIT

Omówienie najnowszych zmian przepisów w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zmiany w VAT

Omówienie zagrożeń związanych z brakiem dochowania należytej staranności oraz stanowiska organów podatkowych. 

Patrycja Młynarska w mediach/prasie

 

Zapoznaj się z najnowszymi publikacjami i szkoleniami Patrycji Młynarskiej na platformie AkademiaLTCA.pl