PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
 • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover
Doradztwo branżowe

 


Nasz zespół oferuje świadczenie usług z zakresu bieżącego doradztwa podatkowego, w tym doradztwa branżowego ukierunkowanego na udzielanie porad w konkretnych sprawach podatkowych poruszonych przez Klienta. 

 

Konkretne zagadnienia rozstrzygane w ramach doradztwa branżowego mogą dotyczyć w szczególności udzielania porad w przedmiocie:

 

– podatków dochodowych CIT/PIT, w tym ograniczonego obowiązku podatkowego lub podatku u źródła (WHT),

 

– podatku VAT, w tym stosowania prewspołczynnika, zasad opodatkowania importu usług lub wewnątrzwspólnotowego nabycia/dostawy towarów,

 

– innych podatków, w tym podatku od czynności cywilnopranych. 

 

Udzielanie porad w ramach usług doradztwa branżowego może przybrać formę pisemnych informacji podatkowych, porad udzielanych drogą telefoniczną, a także porad udzeialnych za pośrednicwtem poczty elektronicznej, czy też porad udzielanych podczas bezpośredniego spotkania lub wideokonferencji. 

 

Nasz zespół świadczy usługi doradztwa brażowego dla podmiotów podejmujących działalność kulturową, edukacyjną i sportową, a także udziela wielu porad przedsiębiorcom z różnych gałęzi gospodarki, co pozwoliło na wypracowanie bogatego doświadczenia związanego ze specyfiką określonych dziedzin działalności gospodarczej. Wśród tych przedsiębiorców wyróżnić należy podmioty funckjonujące w następujących obszarach działalności gospodarczej:

 

 1. branża deweloperswa i budowlana

 2. branża medyczna, farmaceutyczna i farmakologiczna, w tym labolatoryjna

 3. branża wydawnicza

 4. branża transportowa i spedycyjna

 5. branża handlowa i produkcyjna

 6. branża medialna, marketingowa i reklamowa

 7. branża energetyczna i wodociagowo-kanalizacyjna

 8. branża finansowa

 9. branża IT

 10. branża turystyczna i hotelarska

Dodatkowo, świadczone przez nasz zespół usługi obejmują również udzielenie wsparcia merytorycznego w zakresie:

 

– stosowania i interpretacji przepisów Ordynacji Podatkowej, 

 

– weryfikacji dokumentów, w tym projektów umów cywilno-pranych oraz weryfikacji planowanych transakcji gospodarczych pod kątem ich opodatkowania oraz mozliwego do wystąpienia ryzyka podatkowego,

 

– bieżące informowanie o istotnych dla Klienta zmianach w przepisach podatkowych oraz najnowszych wyrokach sądów administracyjnych lub interpretacjach organów podatkowych mogących mieć wpływ na rozliczenia podatkowe Klienta.

 

W ramach udzielanego wsparcia, nasz zespół oferuje także zawarcie umów o stałe doradztwo podatkowe tzw. „hotline”.

 

Usługa ta polega na bieżącym doradztwie podatkowym o charakterze priorytetowym zapewnianym poprzez stały kontakt e-mail, telefoniczny bądź osobisty, w zależności od zapotrzebowania i oczekiwań danego Klienta.

 

Jednocześnie, w związku z intesywnymi inicjatywami ustawodawczymi w zakresie wpsierania innowacyjności, usługi oferowane w ramach doradztwa branżowego obejmują również wsparcie merytoryczne podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową celem weryfikacji kosztów kwalifikowanych oraz ich prawidłowego klasyfikowania i ewidencjinowania na potrzeby uzyskania ulgi B+R.    

 

 

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY
Grzegorz Niebudek
Adwokat / Doradca Podatkowy

Tel: 795 997 029
e-mail: grzegorz.niebudek@ltca.pl

Zmiany w CIT

Omówienie najnowszych zmian przepisów w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

 

Zmiany w VAT

Omówienie zagrożeń związanych z brakiem dochowania nalezytej staranności oraz stanowiska organów podatkowych.Akademia LTCA już dostępna!

 

Od 27 listopada 2017 r. dostępna jest platforma Akademia LTCA – portal wiedzy dla specjalistów!