PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
 • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover

Partner
Anna Kubicz
Ceny Transferowe LTCA

Tel: 506 071 669
e-mail: anna.kubicz@ltca.pl

Wykształcenie:

 

Uniwersytet Warszawski – prawo

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie – aplikacja adwokacka

 

Doświadczenie:

 

Ekspert z zakresu cen transferowych. Od 2011 roku współpracuje z podmiotami zajmującymi się obsługą prawno – podatkową przedsiębiorstw. Doświadczenie zawodowe zdobywała doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi i VAT.

 

Koncentruje się na doradztwie z zakresu podatków dochodowych ze szczególnym uwzględnieniem cen transferowych dla zagranicznych i krajowych przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie w doradztwie z zakresu projektowania i wdrażania polityk cen transferowych, restrukturyzacji biznesowych, dokumentacji cen transferowych, jak również prowadzi kursy i szkolenia z zakresu cen transferowych.

 

Zarządzała projektami z zakresu cen transferowych, obejmujące m.in.

 

 • Planowanie i wdrażanie polityki cen transferowych w grupach kapitałowych.
 • Kompleksowe dokumentowanie przepływów transakcyjnych w grupach kapitałowych, w tym wsparcie w zakresie gromadzenia dowodów świadczenia usług.
 • Wyceny transakcji towarowych i usługowych między pomiotami powiązanymi.
 • Przeglądy dokumentacji podatkowej spółek pod kątem zgodności z przepisami podatkowymi.
 • Sporządzania dokumentacji cen transferowych oraz dokumentacji master file i local file w aspekcie zmian od 1 stycznia 2017 r
 • Przygotowywanie analiz porównawczych.

 

Posiada bogate doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych dla klientów m.in. z branży budowlanej i deweloperskiej, medialnej, hotelarskiej, stalowej, ubezpieczeniowej, IT oraz marketingowej. Doradzała podmiotom gospodarczym w zakresie korzyści możliwych do osiągnięcia dzięki prawidłowo realizowanej polityce cen transferowych oraz ryzyka związanego ze stosowaniem nierynkowych cen.

 

 Włada biegle językiem angielskim.

 
Obszary praktyki:

 • Podatek dochodowy od osób prawnych

 • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych

 • Analizy benchmarkingowe

 • Polityka cen transferowych, ustalanie wewnętrznych zasad rozliczeń transakcji wewnątrzgrupowych

 • Wyceny transakcji towarowych i usługowych

 • Działalność szkoleniowa

 
Ostatnie projekty:

 1. Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji cen transferowych (local file, master file, analizy benchmarkingowe) dla grup kapitałowych z branży budowlanej, IT oraz nieruchomości, farmaceutycznej oraz motoryzacyjnej.

 2. Opracowanie wewnętrznych procedur w zakresie dokumentowania przepływów transakcyjnych w grupach kapitałowych, w tym wsparcie w zakresie gromadzenia dowodów świadczenia usług.

 3. Opracowanie zasad rozliczeń, w tym ustalenie sposobu kalkulacji oraz rynkowego poziomu cen.

Grupowanie transakcji

Omówienie najnowszych stanowisk organów podatkowych w zakresie grupowania transakcji i innych zdarzeń jednego rodzaju.

Nowe elementy local file

Omówienie nowego zakresu dokumentacji local file. 

Anna Kubicz w mediach/prasie

 

Zapoznaj się z najnowszymi publikacjami i szkoleniami Anny Kubicz na platformie AkademiaLTCA.pl